This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 48% complete.
Outdated translations are marked like this.

Shortcut:
ToU

ข้อกำหนดการใช้งานของเรา

ลองจินตนาการถึงโลกซึ่งมนุษย์ทุกผู้ทุกนามสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ทั้งปวงได้อย่างเสรีสิ นั่นคือพันธกรณีของเราคำแถลงวิสัยทัศน์ของเรา

ขอต้อนรับสู่วิกิมีเดีย! มูลนิธิวิกิมีเดีย (“เรา”) เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไรซึ่งมีพันธกิจคือทำให้ผู้คนทั้งโลกสามารถและมีส่วนร่วมรวบรวมและพัฒนาเนื้อหาภายใต้สัญญาอนุญาตเสรีหรือเป็นสาธารณสมบัติ และที่จะเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการทั่วไปโดยไม่เรียกค่าตอบแทน

เพื่อสนับสนุนประชาคมอันรุ่งเรืองของเรา เราจึงจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและกรอบการจัดการองค์กรอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการวิกิหลากภาษากับการแก้ไขในโครงการนั้น (ดังอธิบายไว้ ณ ที่นี่) และความพยายามด้วยประการอื่นเพื่อประโยชน์แห่งพันธกิจนี้ เราเพียรสร้างและรักษาไว้ชั่วนิรันดร์ซึ่งเนื้อหาทางการศึกษาและสารสนเทศในโครงการทั้งหลายที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่เรียกค่าตอบแทน

เราขอต้อนรับท่าน (“ท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) มาเป็นผู้อ่าน ผู้แก้ไข ผู้เขียน หรือผู้สร้างสรรค์โครงการวิกิมีเดีย และเราสนับสนุนให้ท่านเข้าร่วมประชาคมวิกิมีเดีย อย่างไรก็ดี ก่อนท่านมีส่วนร่วม เราขอให้ท่านได้โปรดอ่านและตกลงในข้อกำหนดการใช้งาน (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ดังต่อไปนี้

ภาพรวม

ข้อกำหนดการใช้งานนี้จักแจ้งให้ท่านทราบถึงบริการสาธารณะที่เรามีในมูลนิธิวิกิมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่านในฐานะผู้ใช้ กับทั้งสิทธิและความรับผิดชอบอันจะเป็นเครื่องชี้ทางให้แก่เราทั้งสอง เราขอให้ท่านรับรู้ว่า เราดำรงไว้ซึ่งเนื้อหาทางการศึกษาและข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมากมายเหลือคณานับซึ่งเหล่าผู้ใช้เช่นท่านได้สร้างสรรค์และกระทำให้เกิดมีขึ้นทั้งสิ้น โดยปรกติแล้ว เราเองมิได้สร้างสรรค์ ควบคุม หรือลบเนื้อหา (ยกเสียแต่เป็นกรณีจำเพาะในทางนโยบาย เช่น เงื่อนไขการใช้งานนี้ และการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการแจ้งความตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ) ความข้อนี้แสดงว่า การควบคุมการแก้ไขนั้นอยู่ในเงื้อมมือของท่านและเพื่อนผู้ใช้ของท่านซึ่งเป็นผู้สร้างและบริหารจัดการเนื้อหา ส่วนเรานั้นเพียงดำรงไว้ซึ่งเนื้อหาอันนี้1-4102-00080-533 ME4-1667469-23 M.R.Methi Yaowala

ประชาคม กล่าวคือ เครือข่ายผู้ใช้ซึ่งก่อร่างสร้างสรรค์และใช้งานไซต์หรือโครงการบรรดามีนั้น เป็นวิธีการหลักสำหรับบรรลุเป้าหมายแห่งพันธกิจ ประชาคมย่อมสร้างสรรค์และช่วยปกครองไซต์เรา ประชาคมยังทำหน้าที่อันสำคัญในการตราและบังคับใช้ซึ่งนโยบายสำหรับภาคจำเพาะของโครงการ (เป็นต้นว่า โครงการวิกิพีเดียภาคภาษาอื่น หรือวิกิมีเดียคอมมอนส์ภาคหลากภาษา)

ท่านชอบที่จะมีส่วนร่วมเป็นผู้สร้างสรรค์ แก้ไข หรือเขียน แต่ท่านพึงปฏิบัติตามนโยบายทั้งหลายซึ่งใช้บังคับแก่ภาคโครงการอันเป็นอิสระแต่ละภาค วิกิพีเดียเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของเรา ทว่า เรายังดำรงไว้ซึ่งโครงการอื่น ๆ ด้วย แต่ละโครงการนั้นมีวัตถุประสงค์กับวิธีดำเนินงานแตกต่างกันไป ภาคโครงการแต่ละภาคมีคณะผู้สร้างสรรค์ แก้ไข หรือเขียนร่วมกันทำงานด้านสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาในภาคโครงการนั้น ๆ ท่านชอบที่จะร่วมเป็นสมาชิกคณะเช่นว่าและทำงานกับพวกเขาในอันที่จะปรับปรุงโครงการเหล่านี้ ด้วยเหตุที่เราอุทิศตนเพื่อยังให้สาธารณชนเข้าถึงเนื้อหาได้โดยเสรี โดยปรกติแล้วเราจึงประสงค์เผยแพร่เนื้อหาบรรดาที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นนั้นภายใต้สัญญาอนุญาตเสรีหรือให้เป็นสาธารณสมบัติ

พึงตระหนักว่า ในการสร้างสรรค์ แก้ไข หรือใช้ซ้ำซึ่งเนื้อหาทั้งปวงในวิกิมีเดีย ท่านย่อมมีความรับผิดชอบทางกฎหมายตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับได้ (ซึ่งอาจรวมถึง กฎหมายแห่งท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่หรือที่ท่านชมดูหรือแก้ไขเนื้อหา) ความข้อนี้บ่งบอกว่า ในการลงเนื้อหา ท่านพึงมีความระมัดระวังเป็นสำคัญ อนึ่ง ในเรื่องความรับผิดชอบทั้งนี้ เราได้วางระเบียบบางประการเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านจะลงไว้มิได้ ซึ่งโดยมากมักเพื่อป้องป้องท่านเองหรือปกป้องผู้ใช้อื่น ๆ เสมอตัวท่าน ขอให้จำไว้ให้มั่นว่า เนื้อหาที่เราดำรงไว้นั้นเฉพาะเพื่อประโยชน์ทางข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไป ถ้าท่านต้องการคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในปัญหาบางประการ (เป็นต้นว่า ประเด็นทางการแพทย์ กฎหมาย หรือการเงิน) ท่านพึงแสวงหาความช่วยเหลือของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งมีใบอนุญาตหรือมีคุณลักษณะ เรายังมีข้อแจ้งความและข้อบอกปัดไม่รับผิดชอบอื่น ๆ อันเป็นสาระสำคัญอีก ฉะนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยตลอด

เพิ่มเติมว่า แม้องค์การอื่น ๆ เช่น สมัชชาและสมาคมวิกิมีเดียท้องถิ่น อาจมีส่วนร่วมในพันธกิจเดียวกัน แต่ก็หาสังกัดหรือเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิวิกิมีเดียตามกฎหมาย หรือต้องรับผิดชอบเพื่อการดำเนินเว็บไซต์หรือเพื่อเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นแต่ประการใดไม่

1. บริการของเรา

มูลนิธิวิกิมีเดียอุทิศตนเพื่อส่งเสริมความเจริญ การพัฒนา และการเผยแพร่เนื้อหาเสรีหลากภาษา และเพื่อดำรงเนื้อหาอันบริบูรณ์แห่งโครงการสำหรับสาธารณชนอันมีลักษณะเปิดให้คนทั้งปวงเข้าแก้ไขได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บทบาทของเราคือเป็นที่ดำรงโครงการแหล่งอ้างอิงบางแหล่งอันคนทั้งปวงแก้ไขร่วมกันเป็นการใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอาจเข้าถึงได้ ณ ที่นี่ อย่างไรก็ดี เราเพียงจัดบริการดำรงเนื้อหาโดยมีโครงสร้างพื้นฐานและกรอบการจัดระเบียบเพื่ออำนวยให้ผู้ใช้ของเราสามารถสร้างโครงการวิกิมีเดียด้วยการสร้างสรรค์และแก้ไขเนื้อหาได้เองเท่านั้น อาศัยเหตุที่เรามีบทบาทจำเพาะ ในยามที่ท่านไตร่ตรองเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งเรามีต่อท่าน โครงการ และผู้ใช้อื่น จึงสมควรที่ท่านจะตระหนักถึงสิ่งบางสิ่งดังต่อไปนี้ด้วย

As used throughout the rest of the Terms of Use, our services consist of: The Project Websites we host, technological infrastructure that we maintain, and any technical spaces that we host for the maintenance and improvement of our Projects.

Because of our unique role, there are a couple of things you should be aware of when considering our relationship to you, the Projects, and other users:

 1. เรามิได้มีบทบาทเป็นบรรณาธิการ ด้วยเหตุที่โครงการวิกิมีเดียนั้นคนทั้งปวงแก้ไขร่วมกัน บรรดาเนื้อหาที่เราดำรงไว้จึงเกิดมีขึ้นเพราะผู้ใช้เช่นท่าน และเรามิได้มีทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ความข้อนี้ชี้ว่า ธรรมดาแล้วเรามิได้ควบคุมหรือตรวจแก้เนื้อหาในเว็บไซต์โครงการ และเราไม่รับผิดชอบด้วยประการใด ๆ ในเนื้อหาเหล่านี้ ในทำนองเดียวกัน เราจะได้เห็นชอบในข้อความคิดอันปรากฏผ่านบริการของเรา และจะได้เป็นสื่อหรือเป็นประกันว่าเนื้อหาประชาคมใด ๆ ที่ส่งเข้ามามีความถูกต้องแท้จริง แม่นยำ หรือเชื่อถือได้ก็หาไม่ ในทางตรงกันข้าม เราเพียงจัดให้เข้าถึงเนื้อหาซึ่งเพื่อนผู้ใช้ของท่านสร้างสรรค์ขึ้นและแก้ไขก็เท่านั้น
 2. ท่านย่อมรับผิดชอบในการกระทำของท่านเอง ท่านย่อมมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในสิ่งที่ท่านแก้ไขและสร้างสรรค์ไว้ ณ โครงการวิกิมีเดีย เพราะฉะนั้น เพื่อปกป้องตัวท่านเอง จึงควรที่ท่านจะระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสร้างสรรค์เนื้อหาอันอาจก่อความรับผิดทางอาญาหรือแพ่งตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ขอขยายความว่า กฎหมายที่ใช้บังคับได้นั้นอย่างน้อยย่อมหมายความรวมถึงกฎหมายสหรัฐอเมริกา แม้เราอาจมิเห็นพ้องกับการกระทำนั้น แต่เราขอเตือนผู้แก้ไขและสร้างสรรค์ทั้งหลายว่า เจ้าหน้าที่อาจแสวงหาลู่ทางใช้บังคับกฎหมายของประเทศอื่นต่อท่านได้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่หรือที่ท่านชมดูหรือแก้ไขเนื้อหา อนึ่ง โดยปรกติแล้ว มูลนิธิวิกิมีเดียย่อมมิอาจให้ความคุ้มครอง หลักประกัน ความคุ้มกัน หรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ได้

2. นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอให้ท่านอ่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อที่ท่านจะได้ทราบว่าเราเก็บและใช้ข้อมูลของท่านเช่นไร เนื่องจากมีผู้คนทั่วโลกใช้บริการเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเอาไว้นั้นอาจได้รับการจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นใดที่เราหรือตัวแทนเราอำนวยความสะดวกให้ก็ได้ ด้วยการใช้บริการของเรา ท่านจึงเป็นอันยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ เช่นว่านั้นออกไปภายนอกประเทศท่านได้

3. เนื้อหาที่เราดำรงไว้

 1. ท่านอาจพบว่า เนื้อหาบางประการเป็นที่โต้แย้งหรือผิดพลาดได้ เพราะเราจัดให้มีเนื้อหาซึ่งเพื่อนผู้ใช้สร้างหรือรวบรวมขึ้นในระดับกว้างขวาง ท่านจึงอาจพบเจอเนื้อหาซึ่งท่านเห็นว่า จาบจ้วง ผิดพลาด ชวนสำคัญผิด ผิดประเภท หรือพึงโต้แย้งด้วยประการอื่น ในขณะใช้บริการเรา เราจึงขอให้ท่านใช้วิจารณญาณและดุลพินิจตามสมควร
 2. เนื้อหาของเรานั้นมีไว้เพื่อประโยชน์ทางข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปแต่ประการเดียว แม้ว่าข้อมูลข่าวสารปริมาณมากซึ่งเราดำรงไว้นั้นอาจเกี่ยวเนื่องกับหัวเรื่องทางวิชาชีพ แต่เนื้อหาทั้งนี้ย่อมนำเสนอเพื่อประโยชน์ทางข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปเท่านั้น จะถือเป็นคำแนะนำทางวิชาชีพหาได้ไม่ ควรที่ท่านจะเสาะแสวงหาการแนะนำทางวิชาชีพเป็นการส่วนตัวจากบุคคลผู้มีใบอนุญาตหรือมีคุณลักษณะในข่ายต้องประสงค์ แทนที่จะถือตามข้อมูลข่าวสาร ข้อความคิด หรือคำแนะนำอันมีอยู่ในเว็บไซต์โครงการเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ใด

4. การงดเว้นจากกิจกรรมบางประการ

โครงการที่มูลนิธิวิกิมีเดียดำรงไว้นั้นเกิดมีขึ้นก็เพราะประชาคมอันรุ่งเรืองประกอบด้วยผู้ใช้ทั้งหลายเช่นท่านได้ร่วมมือร่วมใจกันเขียน แก้ไข และดูแลเนื้อหา เรามีความยินดีเชื้อเชิญท่านให้มีส่วนร่วมในประชาคมอันนี้ เราขอกระตุ้นเตือนให้ท่านมีความสุภาพและเรียบร้อยในปฏิสัมพันธ์ของท่านกับผู้อื่นในประชาคม ให้ท่านกระทำการโดยสุจริต และให้ท่านมุ่งแก้ไขและสร้างสรรค์ในทางส่งเสริมพันธกิจแห่งโครงการที่ร่วมกันทำนี้

กิจกรรมบางประการ ไม่ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม อาจเป็นภยันตรายต่อผู้ใช้อื่นและละเมิดระเบียบเรา กับทั้งกิจกรรมบางอย่างอาจก่อให้ท่านตกอยู่ในความรับผิด เพราะฉะนั้น เพื่อปกป้องท่านเองและเพื่อปกป้องผู้ใช้อื่น ห้ามมิให้ท่านร่วมกิจกรรมเช่นว่านั้นในไซต์เรา กิจกรรมทั้งนี้ย่อมรวมถึง

การก่อกวนและรังแกผู้อื่น
 • มีส่วนก่อกวน ข่มขู่ เฝ้าตาม ส่งข่าวขยะ หรือบ่อนทำลาย และ
 • ส่งไปรษณีย์ลูกโซ่ ไปรษณีย์ขยะ หรือข่าวขยะให้แก่ผู้ใช้อื่น
การละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • ละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับได้ (ซึ่งอาจรวมถึง กฎหมายแห่งท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่หรือที่ท่านชมดูหรือแก้ไขเนื้อหา)
 • เรียกให้ส่งข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคลด้วยความมุ่งหมายที่จะก่อกวน แสวงหาประโยชน์ ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ใด ๆ ทางโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการค้าพาณิชย์อันไม่เป็นที่รับรองโดยแจ้งชัดของมูลนิธิวิกิมีเดีย และ
 • เรียกให้บุคคลใดซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ส่งข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคลมาเพื่อประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับได้ว่าด้วยสุขภาพอนามัยหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์
การมีส่วนในข้อความเท็จ แสดงตนเป็นผู้อื่น หรือฉ้อฉล
 • โดยเจตนาหรือโดยรู้อยู่แล้ว ลงเนื้อหาอันเป็นการใส่ความหรือหมิ่นประมาท
 • โดยเจตนาหลอกลวง ลงเนื้อหาอันเป็นเท็จหรือผิดจากความจริง
 • พยายามแสดงตนเป็นผู้ใช้อื่นหรือบุคคลอื่น สำแดงเท็จว่าสังกัดบุคคลหรือหน่วยงานใด หรือใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้อื่นโดยเจตนาหลอกลวง และ
 • มีส่วนฉ้อฉล
การกระทำละเมิดสิทธิ

ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามความในกฎหมายที่ใช้บังคับได้

การใช้บริการของเราในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิชอบด้วยกฎหมาย

 • ลงงานลามกเกี่ยวกับเด็กหรือเนื้อหาอื่นใดอันละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับได้ว่าด้วยงานลามกเกี่ยวกับเด็ก
 • ลงหรือค้าสิ่งลามกอนาจารอันเป็นความผิดต่อกฎหมายตามความในกฎหมายที่ใช้บังคับได้ และ
 • ใช้บริการในประการที่ขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับได้
การมีส่วนใช้สิ่งอำนวยความสะดวกไปในทางก่อความขัดข้องและมิชอบด้วยกฎหมาย
 • ลงหรือแจกจ่ายเนื้อหาอันประกอบด้วยไวรัส มัลแวร์ หนอน ม้าโทรจัน รหัสอันเป็นโทษ หรืออุปกรณ์อื่นซึ่งอาจเป็นภยันตรายต่อโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบทางเทคนิคของเราหรือของผู้ใช้เรา
 • มีส่วนใช้ไซต์โดยอัตโนมัติ อันเป็นการใช้บริการโดยมิชอบหรือไปในทางก่อความขัดข้อง และไม่เป็นที่ยอมรับของประชาคมวิกิมีเดีย
 • ก่อความขัดข้องแก่บริการ โดยกระทำให้เว็บไซต์โครงการ หรือเครือข่ายหรือเครื่องบริการอันเชื่อมกับเว็บไซต์โครงการ ต้องรับภาระโดยใช่เหตุ
 • ก่อความขัดข้องแก่บริการ โดยกระทำให้เว็บไซต์โครงการแล้วไปด้วยการสื่อสารหรือการจราจรอย่างอื่นอันมิใช่การตั้งใจใช้เว็บไซต์โครงการอย่างจริงจังเพื่อความมุ่งหมายของเว็บไซต์นั้นดังระบุไว้
 • โดยรู้อยู่แล้ว เข้าถึง ยุ่งเหยิงกับ หรือใช้ขอบข่ายใด ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์เราซึ่งมิได้มีไว้เพื่อการสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต และ
 • สืบหา กราดตรวจ หรือทดสอบความสุ่มเสี่ยงของระบบหรือเครือข่ายทางเทคนิคใด ๆ ของเรา เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ
 • Disrupting the services by inundating any of the Project Websites with communications or other traffic that suggests no serious intent to use the Project website for its stated purpose;
 • Knowingly accessing, tampering with, or using any of our non-public areas in our computer systems without authorization; and
 • Probing, scanning, or testing the vulnerability of any of our technical systems or networks unless all the following conditions are met:
 • การกระทำนั้นไม่เป็นการใช้ระบบหรือเครือข่ายทางเทคนิคไปในทางมิชอบหรือก่อความขัดข้องโดยใช่เหตุ
 • การกระทำนั้นมิใช่เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล (เว้นแต่เป็นการแถลงกิตติคุณในงานของท่านเอง)
 • ท่านแจ้งความสุ่มเสี่ยงใด ๆ มายังผู้พัฒนามีเดียวิกิ (หรือแก้ไขความสุ่มเสี่ยงนั้นเสียเอง) และ
 • ท่านมิได้กระทำการเช่นนั้นโดยเจตนาร้ายหรือบ่อนทำลาย

การเข้ามีส่วนร่วมรับจ้างโดยไม่เปิดเผย
 • คุณต้องเปิดเผยการเป็นลูกจ้าง คู่ค้า ผู้รับผลประโยชน์ที่ตั้งใจไว้ และความเกี่ยวข้องใด ๆ ก็ตามโดยได้รับหรือคาดว่าจะได้รับซึ่งค่าตอบแทนเพื่อการมีส่วนร่วม คุณต้องเปิดเผยอย่างน้อยทางใดทางหนึ่งต่อไปนี้:
 • คำแถลงในหน้าผู้ใช้ของท่าน
 • คำแถลงในหน้าพูดคุยซึ่งประกอบการเข้ามีส่วนร่วมรับจ้าง หรือ
 • คำแถลงในคำอธิบายอย่างย่อซึ่งประกอบการเข้ามีส่วนร่วมรับจ้าง
 • In addition, if you make a public posting off the Projects advertising editing services on Wikipedia in exchange for compensation of any kind, you must disclose all Wikipedia accounts you have used or will use for this service in the public posting on the third-party service.
 • กฎหมาย หรือนโยบายจำเพาะของโครงการและนโยบายมูลนิธิที่ใช้ได้ เช่น ที่ว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน อาจจำกัดการเข้ามีส่วนร่วมรับจ้างเพิ่มหรือกำหนดให้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่ม อาทิ การละเมิดเครื่องหมายการค้าของวิกิมีเดีย (จะอธิบายต่อไปในส่วนที่ 6) เพื่อโฆษณาบริการว่าจ้างแก้ไขเนื้อหา การลบถ้อยแถลงเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการนำออกจากระบบโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขในลักษณะที่ทำให้การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติถือเป็นการละเมิดส่วนนี้
 • A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy which may supplement or replace this section. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section (titled "Paid Contributions Without Disclosure") when contributing to that particular Project.
สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม โปรดอ่านคำถามพบบ่อยเรื่องการเปิดเผยการเข้ามีส่วนร่วมรับจ้างของเรา

เราสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจบังคับใช้เรื่องข้อกำหนดข้างต้น

Marketing Company Mediations

Undisclosed editing by users receiving compensation creates an unreasonable burden on volunteer editors who investigate and enforce community policies. Therefore, for violations of this section related to undisclosed paid editing, you agree to submit to binding "Med-Arb" (a "Marketing Company Mediation") as described in section 14 of these Terms of Use.

5. ความปลอดภัยของรหัสผ่าน

ท่านย่อมรับผิดชอบเก็บรักษารหัสผ่านของท่านเอง และไม่พึงเปิดเผยรหัสผ่านนั้นให้แก่บุคคลภายนอก

6. เครื่องหมายการค้า

แม้ว่าท่านมีเสรีภาพในอันที่จะใช้เนื้อหาในเว็บไซต์โครงการซ้ำอย่างมีนัยสำคัญ แต่ที่มูลนิธิวิกิมีเดีย เราย่อมพิทักษ์สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเราเป็นสำคัญ เพื่อที่เราจะสามารถป้องกันผู้ใช้เราจากบรรดาผู้แสดงตนเป็นผู้อื่นเพื่อฉ้อฉลได้ อาศัยเหตุผลนี้ เราจึงขอให้ท่านได้โปรดเคารพเครื่องหมายการค้าของเรา เครื่องหมายการค้าทั้งปวงของมูลนิธิวิกิมีเดียเป็นของมูลนิธิมิกิมีเดีย และการใช้ยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ หรือชื่อโดเมนของเราด้วยประการใด ๆ จักต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานนี้และตามนโยบายเครื่องหมายการค้าของเราด้วย

7. การอนุญาตทางเนื้อหา

เพื่อให้สื่อสาธารณะทางความรู้เสรีและวัฒนธรรมเสรีเจริญงอกงาม บรรดาผู้ใช้ซึ่งสร้างสรรค์โครงการพึงอนุญาตเป็นการทั่วไปให้สาธารณชนได้เผยแพร่ซ้ำและใช้ซ้ำโดยเสรีซึ่งงานที่พวกตนสร้างสรรค์ขึ้น ตราบที่การใช้นั้นเป็นไปโดยสมควรกับทั้งมีการเปิดให้ใช้ซ้ำและเผยแพร่ซ้ำซึ่งงานอนุพันธ์ใด ๆ ได้โดยเสรีเช่นกัน ในการธำรงความมุ่งประสงค์ของเราในอันที่จะจัดข้อมูลข่าวสารเสรีให้แก่ผู้ชมซึ่งอาจมีเป็นวงกว้าง เราจึงกำหนดว่า เมื่อจำเป็น ก็ให้เนื้อหาทั้งมวลที่ส่งเข้ามานั้นอยู่ในบังคับแห่งสัญญาอนุญาต เพื่อว่าบุคคลใดที่พอใจจะเข้าถึงเนื้อหาจะสามารถใช้เนื้อหาทั้งนั้นซ้ำได้โดยเสรี

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตดังต่อไปนี้

 1. ข้อความซึ่งท่านเป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์ เมื่อท่านส่งข้อความซึ่งท่านมีลิขสิทธิ์เข้ามา ท่านเป็นอันตกลงอนุญาตในข้อความนั้นตาม

  • [$1 สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0] ฉบับมิได้แปลเป็นภาษาอื่น (“ซีซีบาย-เอสเอ”) และ
  • สัญญาอนุญาตกนูว่าด้วยงานสารบรรณเสรี (“จีเอฟดีแอล”) (ฉบับเดี่ยว ไม่มีมาตราหลากหลาย ข้อความปกหน้า หรือข้อความปกหลัง)

  (ผู้ใช้เนื้อหาซ้ำจะปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตนั้นฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทั้งสองฉบับก็ได้)

  Reusers may comply with either license or both.


  มีข้อยกเว้นประการเดียว คือ ถ้าในภาคหรือส่วนพิเศษของโครงการใดจำต้องใช้สัญญาอนุญาตฉบับอื่น ในกรณีเช่นนั้น ท่านเป็นอันตกลงอนุญาตให้ข้อความที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาอนุญาตฉบับดังว่า เช่น ในขณะโฆษณาข้อบังคับการใช้งานนี้ วิกิข่าวภาษาอังกฤษกำหนดให้บรรดาเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา 2.5 ฉบับทั่วไป (ซีซีบาย 2.5) และมิจำต้องใช้สัญญาอนุญาตจีเอฟดีแอลพร้อมกัน

  โปรดทราบว่าสัญญาอนุญาตต่อไปนี้อนุญาตให้มีการนำงานของท่านไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ตราบใดที่การใช้งานดังกล่าวยังคงสอดคล้องกับเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต

 2. การแสดงที่มา การแสดงที่มาเป็นส่วนสำคัญแห่งสัญญาอนุญาตเหล่านี้ เราเห็นว่า การแสดงที่มาเป็นการให้กิตติคุณในกรณีที่ผู้เขียนเช่นท่านพึงได้รับกิตติคุณ เมื่อท่านสร้างสรรค์ข้อความ ท่านเป็นอันตกลงให้มีการอ้างถึงท่านตามธรรมเนียมอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  1. ผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติ (ถ้าทำได้) ก็ดี หรือยูอาร์แอลก็ดี ของบทความที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้น (เพราะแต่ละบทความมีหน้าประวัติซึ่งแสดงรายการผู้เขียนและผู้แก้ไขทั้งปวง)
  2. ผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติ (ถ้าทำได้) ก็ดี หรือยูอาร์แอลก็ดี ของสำเนาออนไลน์ซึ่งมีลักษณะเผื่อเลือกและคงที่อันสามารถเข้าถึงได้โดยเสรี โดยที่สอดคล้องกับสัญญาอนุญาตและให้กิตติคุณแก่ผู้เขียนในลักษณะเทียบเท่ากับกิตติคุณอันให้ไว้ในเว็บไซต์โครงการ หรือ
  3. ผ่านบัญชีรายชื่อผู้เขียนทั้งปวง (ทั้งนี้ พึงทราบว่า บัญชีรายชื่อผู้เขียนบัญชีใด ๆ อาจมีการคัดกรองเพื่อตัดชื่อผู้สร้างสรรค์ในประการเล็กน้อยหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งออกก็ได้)
 3. การนำข้อความเข้ามา ข้อความที่ท่านพบเห็นในที่อื่นหรือที่ท่านกับผู้อื่นร่วมกันเขียนขึ้นนั้นท่านจะนำเข้ามาก็ได้ แต่ในกรณีเช่นนั้น ท่านเป็นอันรับรองว่า ข้อความนั้นเข้าถึงได้โดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดอันสอดคล้องกับสัญญาอนุญาตซีซีบาย-เอสเอ 3.0 (หรือสัญญาอนุญาตอื่นตามที่กำหนดไว้ในภาคหรือส่วนพิเศษของโครงการนั้น ๆ เป็นการจำเพาะ ดังอธิบายแล้วข้างต้น) (“ซีซีบาย-เอสเอ”) ส่วนเนื้อหาซึ่งเข้าถึงได้โดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งจีเอฟดีแอลเพียงอย่างเดียวนั้นจะนำเข้ามามิได้

  ท่านตกลงว่า ถ้าข้อความที่ท่านนำเข้ามานั้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาอนุญาตซีซีบาย-เอสเอซึ่งกำหนดให้ต้องมีการแสดงที่มาด้วย ท่านจะต้องให้กิตติคุณแก่ผู้เขียนตามธรรมเนียมอันสมควร ถ้ากิตติคุณเช่นว่ามีปรากฏในประวัติของหน้านั้น ๆ เป็นปรกติอยู่แล้ว (เช่น การทำสำเนาภายในวิกิมีเดียเอง) เมื่อนำข้อความเข้ามา เพียงแสดงที่มาไว้แต่ในคำอธิบายย่อเกี่ยวกับการแก้ไขนั้นก็นับว่าใช้ได้แล้ว บางครั้งการกำหนดให้แสดงที่มาอาจสร้างความหนักใจให้ในบางพฤติการณ์ (ไม่ว่าตัวสัญญาอนุญาตจะว่าไว้เป็นประการใดก็ตาม) จึงมีได้ที่ประชาคมวิกิมีเดียจะวินิจฉัยมิให้นำข้อความเข้ามาใช้เพราะเหตุฉะนั้น

 4. สื่อที่มิใช่ข้อความ สื่อที่มิใช่ข้อความในโครงการนั้นเป็นที่ปรากฏโดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาอนุญาตหลายฉบับต่างกันซึ่งสนับสนุนเป้าหมายทั่วไปในอันที่จะเปิดมีการให้ซ้ำและเผยแพร่ซ้ำได้โดยปราศจากข้อจำกัด เมื่อท่านสร้างสรรค์สื่อที่มิใช่ข้อความขึ้น ท่านเป็นอันตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญาอนุญาตเช่นว่านั้นดังพรรณนาไว้ในนโยบายการอนุญาตของเรา และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งภาคหรือส่วนพิเศษของโครงการนั้น ๆ ซึ่งท่านได้มีส่วนสร้างสรรค์ อนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้วยการสร้างสรรค์สื่อที่มิใช่ข้อความในโครงการนั้น ขอให้ดูนโยบายวิกิมีเดียคอมมอนส์ว่าด้วยการอนุญาต
 5. สัญญาอนุญาตนั้นเพิกถอนมิได้ ท่านเป็นอันตกลงว่า แม้ว่าท่านจะเลิกใช้บริการเราแล้วก็ดี ท่านจะไม่กระทำการฝ่ายเดียวเพื่อเพิกถอนหรือยังให้เสียไปซึ่งสัญญาอนุญาตใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อกำหนดการใช้งานนี้สำหรับเนื้อหาที่เป็นข้อความหรือสื่อที่มิใช่ข้อความซึ่งสร้างสรรค์เอาไว้ในโครงการหรือส่วนพิเศษของวิกิมีเดีย ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีตามสัญญาอนุญาตของท่าน
 6. เนื้อหาอันเป็นสาธารณสมบัติ เนื้อหาอันเป็นสาธารณสมบัติย่อมเป็นที่ปรารถนา! กระนั้น เป็นการสำคัญที่ท่านจะต้องยืนยันสถานะความเป็นสาธารณสมบัติของเนื้อหานั้นตามความในกฎหมายสหรัฐอเมริกากับทั้งกฎหมายของประเทศอื่นใดสุดแต่จะได้กำหนดไว้ในภาคโครงการนั้น ๆ ด้วย เมื่อท่านสร้างสรรค์เนื้อหาซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ ท่านเป็นอันรับรองว่า สาระเนื้อหานั้นเป็นสาธารณสมบัติโดยแท้ และท่านเป็นอันตกลงว่า จะจัดประเภทเนื้อหานั้นโดยสมควร
 7. การใช้ซ้ำ การนำเนื้อหาที่เราดำรงไว้ไปใช้ซ้ำนั้นย่อมกระทำได้ ยกเสียแต่เนื้อหาที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยอาศัยข้อยกเว้นเรื่อง “การใช้งานโดยชอบธรรม” หรือเรื่องทำนองเดียวกันตามความในกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้ซ้ำด้วยประการใด ๆ จักต้องเป็นไปตามสัญญาอนุญาตที่จำเป็นด้วย
  เมื่อท่านใช้ซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งหน้าข้อความที่ประชาคมวิกิมีเดียได้พัฒนาขึ้น ท่านเป็นอันตกลงว่าจะระบุถึงผู้เขียนทั้งหลายตามธรรมเนียมอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  1. ผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติ (ถ้าทำได้) ก็ดี หรือยูอาร์แอลก็ดี ของสำเนาออนไลน์ซึ่งมีลักษณะเผื่อเลือกและคงที่อันสามารถเข้าถึงได้โดยเสรี โดยที่สอดคล้องกับสัญญาอนุญาตและให้กิตติคุณแก่ผู้เขียนในลักษณะเทียบเท่ากับกิตติคุณอันให้ไว้ในเว็บไซต์โครงการ หรือ
  2. ผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติ (ถ้าทำได้) ก็ดี หรือยูอาร์แอลก็ดี ของบทความที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้น (เพราะแต่ละบทความมีหน้าประวัติซึ่งแสดงรายการผู้เขียนและผู้แก้ไขทั้งปวง)
  3. ผ่านบัญชีรายชื่อผู้เขียนทั้งปวง (ทั้งนี้ พึงทราบว่า บัญชีรายชื่อผู้เขียนบัญชีใด ๆ อาจมีการคัดกรองเพื่อตัดชื่อผู้สร้างสรรค์ในประการเล็กน้อยหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งออกก็ได้)

  เนื้อหาที่เป็นข้อความนั้น ถ้านำเข้ามาจากแหล่งอื่น อาจเป็นไปได้ว่ามีการอนุญาตให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาอนุญาตซีซีบาย-เอสเอ มิใช่จีเอฟดีแอล (ดังพรรณนาไว้ใน “ข้อความที่นำเข้ามา” ข้างต้น) ในกรณีเช่นนั้น ท่านเป็นอันตกลงว่าจะปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตซีซีบาย-เอสเอในข้อใช้ได้ และไม่มีสิทธิเลือกแสดงความอนุญาตใหม่ให้เนื้อหานั้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งจีเอฟอีแอล ในการกำหนดให้ใช้สัญญาอนุญาตใดบังคับแก่เนื้อหาที่ท่านหมายจะใช้ซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำ ท่านพึงอ่านทบทวนข้อความที่ปลายหน้า ประวัติของหน้า และหน้าอภิปรายด้วย

  อนึ่ง พึงตระหนักว่า ข้อความที่เกิดมีมาแต่แหล่งภายนอกแล้วนำเข้ามาใส่ไว้ในโครงการนั้นอาจอยู่ในบังคับแห่งสัญญาอนุญาตซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้แสดงที่มาแนบท้ายอยู่ด้วย ผู้ใช้เป็นอันตกลงว่าจะระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมให้แสดงที่มานั้นไว้โดยแจ้งชัด ข้อกำหนดเช่นว่าอาจปรากฏที่ป้ายหรือสัญลักษณ์อย่างอื่นอันบ่งชี้ว่าเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นโฆษณาไว้ ณ ที่อื่นมาแต่แรก เป็นต้น แล้วแต่โครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีสัญลักษณ์เช่นว่าปรากฏ ผู้นำเนื้อหาไปใช้ซ้ำก็พึงคงสัญลักษณ์นั้นเอาไว้ด้วย

  สำหรับสื่อที่มิใช่ข้อความนั้น ท่านเป็นอันตกลงว่าจะปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตอันใดก็ดีที่งานนั้นได้เปิดให้เข้าถึงได้โดยอยู่ภายใต้บังคับ (อาจเข้าดูได้โดยคลิกบนงานนั้นเอง หรือชมดู ณ ส่วนที่ว่าด้วยการอนุญาตในหน้าคำอธิบายงานนั้น หรืออ่านทบทวนหน้าแสดงแหล่งที่มาของงานนั้น) อนึ่ง ในการนำเนื้อหาที่เราดำรงไว้ไปใช้ซ้ำ ท่านเป็นอันตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมให้แสดงที่มาบรรดาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาอนุญาตตามแต่จำเป็นด้วย

 8. การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสิ่งที่ท่านนำไปใช้ซ้ำ ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความซึ่งท่านได้มาแต่เว็บไซต์โครงการนั้น ท่านเป็นอันตกลงอนุญาตให้เนื้อหาที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมอยู่ในบังคับแห่งซีซีบาย-เอสเอ 3.0 หรือฉบับใหม่กว่า (หรือสัญญาอนุญาตอื่นสุดแต่จะกำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษในภาคหรือส่วนพิเศษของโครงการนั้น ๆ ดังอธิบายไว้ข้างต้น)
  การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสิ่งที่ท่านนำไปใช้ซ้ำ ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความซึ่งท่านได้มาแต่เว็บไซต์โครงการนั้น ท่านเป็นอันตกลงอนุญาตให้เนื้อหาที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมอยู่ในบังคับแห่งซีซีบาย-เอสเอ 3.0 หรือฉบับใหม่กว่า (หรือสัญญาอนุญาตอื่นสุดแต่จะกำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษในภาคหรือส่วนพิเศษของโครงการนั้น ๆ ดังอธิบายไว้ข้างต้น)
  ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสื่อที่มิใช่ข้อความซึ่งท่านได้มาแต่เว็บไซต์โครงการนั้น ท่านเป็นอันตกลงอนุญาตให้เนื้อหาที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมอยู่ในบังคับแห่งสัญญาอนุญาตอันใดก็ดีที่งานนั้นได้เปิดให้เข้าถึงได้โดยอยู่ภายใต้บังคับ ถ้าท่านนำเนื้อหาข้อความใดในวิกิไปใช้ซ้ำ เพียงระบุไว้ในประวัติหน้านั้นว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่นำเข้ามาก็นับว่าใช้ได้แล้ว อนึ่ง ท่านตกลงว่า จะใส่คำบอกกล่าวการอนุญาตว่างานนั้นเผยแพร่โดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาอนุญาตใด ตลอดทั้งใส่การเชื่อมโยงหลายมิติหรือยูอาร์แอลของเนื้อความแห่งสัญญาอนุญาตเช่นว่า หรือทำสำเนาตัวสัญญาอนุญาตนั้นเอง เอาไว้ในงานฉบับสำเนาหรือแก้ไขแต่ละฉบับที่ท่านเผยแพร่ด้วย

8. การปฏิบัติตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์

มูลนิธิวิกิมีเดียหมายให้เป็นที่แน่ใจว่า เนื้อหาซึ่งเราดำรงไว้นั้นผู้ใช้อื่นสามารถนำไปใช้ซ้ำได้โดยมิต้องหวั่นเกรงความรับผิด และเนื้อหาดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้ของเราตลอดจนผู้อื่นที่สรรค์สร้างและถือลิขสิทธิ์ นโยบายของเราจึงตอบสนองการแจ้งกล่าวโทษการละเมิดสิทธิซึ่งกระทำตามแบบรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (“รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ”) ตามความในรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ นั้น เมื่อมีพฤติการณ์สมควร เราจะระงับผู้ใช้กับผู้ถือบัญชีในระบบและเครือข่ายของเราซึ่งกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ติดนิสัย

กระนั้น เราย่อมตระหนักดีว่า ใช่ว่าการแจ้งให้ดำเนินการทุกรายจะมีผลสมบูรณ์หรือกระทำโดยสุจริต เมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้าผู้ใช้มีเหตุสมควรเชื่อว่า การร้องขอให้ดำเนินการรายใดตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมควร เราก็ขอส่งเสริมอย่างยิ่งให้ผู้ใช้แจ้งร้องเรียนกลับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่เห็นว่าการแจ้งความตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ เป็นไปโดยไม่สมควรนั้น ท่านอาจปรึกษากับเว็บไซต์ Chilling Effects

ถ้าท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาที่กำลังถูกใช้โดยไม่สมควรในโครงการหนึ่งโครงการใดซึ่งท่านมิได้อนุญาตฉะนั้น ท่านจะร้องขอให้ขจัดเนื้อหานั้นเสียก็ได้ตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ในการร้องขอเช่นว่า ให้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเราทาง legal wikimedia org หรือจะส่งจดหมายเป็นหนังสือมาหาตัวแทนที่เรากำหนดไว้ตามที่อยู่นี้ก็ได้

อนึ่ง ท่านจะมีคำร้องขอไปยังประชาคมก็ได้ ด้วยว่าประชาคมนั้นมักจัดการประเด็นทางลิขสิทธิ์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าที่บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์นัก ในกรณีเช่นนั้น ท่านสามารถแจ้งความโดยอธิบายปัญหาลิขสิทธิ์ของท่านได้ สำหรับรายการวิธีดำเนินการที่เกี่ยวข้องในส่วนโครงการต่าง ๆ อันเป็นรายการย่อแต่ไม่มีผลบังคับเป็นกฎหมายนั้น ดูได้ที่นี้ ทั้งนี้ ก่อนใช้สิทธิเรียกร้องตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ท่านจะเลือกส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาประชาคมก็ได้ทาง info wikimedia org

9. เว็บไซต์และทรัพยากรภายนอก

ท่านย่อมรับผิดชอบในการที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือทรัพยากรภายนอกเอง แม้ว่าโครงการมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายและทรัพยากรภายนอก แต่เราจะได้อนุมัติ หรือรับผิดชอบ หรือรับผิดในการปรากฏอยู่หรือความแม่นยำของ หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายและทรัพยากรเช่นว่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไวรัสหรือสิ่งพิเศษอื่นใดอันเป็นที่กีดขวาง) ทั้งจะได้มีพันธะต้องเฝ้าระวังเนื้อหาภายนอกเช่นนั้นก็หาไม่

10. การบริหารจัดการเว็บไซต์

ประชาคมมีบทบาทเบื้องต้นในการตราและบังคับใช้นโยบายอันใช้อยู่ในภาคโครงการต่าง ๆ ส่วนที่มูลนิธิวิกิมีเดียนั้น น้อยครั้งที่เราจะสอดเข้ายุ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยของประชาคมในเรื่องนโยบายและการบังคับใช้นโยบาย ในกรณีพิเศษ เมื่อจำเป็น หรือเมื่อประชาคมร้องขอ เราอาจจัดการผู้ใช้รายที่แก้ไขปราบปรามได้ยากยิ่งเพราะเหตุที่มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือภยันตรายอย่างหนักในโครงการก็ได้ ในกรณีเช่นว่านั้น เราขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ แต่มิใช่เป็นพันธะที่จะต้องกระทำเช่นนั้น

It is possible to notify us of illegal content, or content that violates our Terms of Use (including all policies and other documents incorporated by reference) for other reasons by contacting us directly. However, you can typically make a request directly to the Project's community: this may be more efficient, and is more consistent with our Projects' aim to empower the user community.

Each Project will usually provide "Help" or "Contact" pages for further guidance, or specific tools for reporting issues. Alternatively – if in doubt – you can ask members of the community for help, by sending an email to info wikimedia org or a more language-specific address from the Volunteer Response Team page. Please note that these mailboxes are monitored by users of the Projects, not the Foundation. As a result, they should not be threatened or issued with legal demands.

If you contact the Foundation with a problem, we will typically explore whether and how existing community-led mechanisms can investigate and, where appropriate, resolve it.

In an unusual case, the need may arise, or the community may ask us, to address an especially problematic user or especially problematic content because of significant Project disturbance or dangerous behavior. In such cases, we reserve the right, at our sole discretion (or where legally compelled), to:

 • สืบสวนการที่ท่านใช้บริการของเรา (ก) เพื่อวินิจฉัยว่ามีการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ นโยบายภาคโครงการ หรือกฎหมายหรือนโยบายอื่นอันใช้บังคับได้ หรือไม่ประการใด หรือ (ข) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องของอันสมควรของรัฐบาลบรรดาที่มีผลใช้บังคับได้
 • ตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการด้วยประการอื่นซึ่งการฉ้อฉล ความมั่นคือ หรือประเด็นทางเทคนิค หรือสนองรับคำร้องขอความสงเคราะห์จากผู้ใช้
 • บอกปัด ปลด หรือจำกัดสิทธิการสร้างสรรค์ของผู้ใช้คนใดซึ่งละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้
 • ปิดกั้นผู้ใช้มิให้แก้ไขหรือสร้างสรรค์ หรือสกัดกั้นบัญชีหรือสิทธิเข้าถึงของผู้ใช้คนใด เพราะการกระทำอันละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งรวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ติดนิสัย
 • ดำเนินคดีต่อผู้ใช้ทั้งหลายซึ่งละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ (รวมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย) และ
 • บริหารจัดการด้วยประการอื่นซึ่งเว็บไซต์โครงการ ในลักษณะที่กำหนดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร และเพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของเราเอง กับของผู้ใช้ ผู้กระทำสัญญาอนุญาต หุ้นส่วนของเรา และของประชาชน

กิจกรรมการดูแลของสถาบันเหล่านั้นอาจมีน้ำท่วมอย่างร้ายแรง ("การปฏิเสธการให้บริการ")การป้องกัน) ในกรณีดังกล่าว โดยปกติจะมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่,,ตามคำขอ

เพื่อประโยชน์แห่งเราและโครงการของเรา ในพฤติการณ์อุกฉกรรจ์ซึ่งบุคคลใดเป็นเหตุให้บัญชีหรือสิทธิการเข้าถึงของตัวถูกสกัดกั้นตามข้อบทนี้ บุคคลนั้นเป็นอันต้องห้ามมิให้สร้างหรือใช้บัญชีอื่นหรือแสวงการสิทธิการเข้าถึงในโครงการเดียวกันนั้น เว้นแต่เราจะอนุญาตไว้โดยแจ้งชัด มูลนิธิวิกิมีเดียเองจะไม่ปิดกั้นผู้ใช้จากการแก้ไขหรือสร้างสรรค์ หรือสกัดกั้นบัญชีหรือสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ เพียงเพราะเหตุว่าได้ติชมโดยสุจริตอันไม่ส่งผลเป็นการกระทำอันละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือนโยบายประชาคมด้วยประการอื่น ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของประชาคม

ประชาคมวิกิมีเดียและสมาชิกของประชาคมจะดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตเช่นนั้นจากนโยบายของประชาคมหรือมูลนิธิซึ่งมีผลใช้บังคับแก่ภาคโครงการนั้น ๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการว่ากล่าวตักเตือน การสืบสวน การสกัดกั้น และการปิดกั้นผู้ใช้บรรดาที่กระทำละเมิดนโยบายทั้งนั้น ท่านเป็นตกลงว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอันถึงที่สุดขององค์กรระงับข้อพิพาทที่ประชาคมตั้งขึ้นเพื่อภาคโครงการนั้น ๆ (เป็นต้นว่า คณะอนุญาโตตุลาการ) อันคำวินิจฉัยเหล่านี้จะมีวิธีการบังคับตามที่กำหนดไว้ในโยบายสำหรับภาคโครงการนั้น ๆ ด้วยก็ได้

ผู้ใช้รายที่แก้ไขปราบปรามได้ยากยิ่งซึ่งเป็นเหตุให้บัญชีหรือสิทธิการเข้าถึงของตัวถูกสกัดกั้นในหลาย ๆ ภาคโครงการนั้น อาจถูกปิดกั้นจากภาคโครงการทั้งมวล ตามนโยบายว่าด้วยการปิดกั้นเป็นการทั่วไป นโยบายที่ประชาคมตราขึ้นซึ่งอาจใช้แก่ภาคโครงการเดียวหรือหลายภาคโครงการ (เช่น นโยบายว่าด้วยการปิดกั้นเป็นการทั่วไป) นั้น ประชาคมที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขเพิ่มเติมตามวิธีการที่ตนวางไว้ก็ได้ ซึ่งต่างจากมติของคณะกรรมการหรือข้อกำหนดการใช้งานนี้

การสกัดกั้นบัญชีหรือสิทธิการเข้าถึงหรือการปิดกั้นผู้ใช้ตามความในข้อบทนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 13 แห่งข้อกำหนดการใช้งานนี้

If you believe we have not satisfactorily acted on a problematic content report, or if you have been subjected to a Foundation moderation action that you wish to challenge, you may be able to submit an appeal.  Other information about routes of appeal may also be explained to you at the time, or in Project-specific help pages.

We reserve the right to suspend (temporarily, or permanently) our handling of reports or other correspondence from users or third parties, whether about allegedly illegal or otherwise problematic content or conduct, or requesting appeals against moderation actions, if such correspondence was made in bad faith, repetitive, unfounded, and/or abusive. In appropriate circumstances, your email address may even be blocked on our email system(s), and you will then need to contact us at our postal address if you wish to further correspond with us during that block. For less serious cases (e.g. up to three polite emails about one or more meritless complaints), this is likely to be temporary. More frequent or more abusive communications are more likely to lead to permanent measures.

11. มติและนโยบายโครงการ

คณะกรรมการทรัสตีแห่งมูลนิธิวิกิมีเดียประกาศใช้นโยบายอย่างเป็นทางการอยู่เรื่อย ๆ นโยบายเหล่านี้บางฉบับอาจมีผลบังคับต่อโครงการหรือภาคโครงการหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ และเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านเป็นอันตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวสุดแต่จะมีผลใช้บังคับ

12. API Terms

We make available a set of APIs, which include documentation and associated tools, to enable users to build products that promote free knowledge. By using our APIs, you agree to abide by all applicable policies governing the use of the APIs, which include but are not limited to the User-Agent Policy, the Robot Policy, and the API:Etiquette (collectively, "API Documentation"), which are incorporated into these Terms of Use by reference.

13. การระงับสิ้นลงของบริการ

แม้เราหมายใจจะให้ท่านอยู่และสร้างสรรค์ในโครงการเราต่อไป แต่ท่านจะเลิกใช้บริการเราเสียเมื่อใดก็ได้ ในบางพฤติการณ์ (ซึ่งหวังอยู่ว่าจะมิเกิดขึ้น) เรา หรือประชาคมวิกิมีเดีย หรือสมาชิกของเราหรือของประชาคม (ดังพรรณนาไว้ในข้อ 10) อาจมีความจำเป็นต้องระงับบริการทั้งหมดหรือบางส่วน ระงับใช้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ สกัดกั้นบัญชีหรือสิทธิเข้าถึงของท่าน หรือปิดกั้นท่านในฐานะผู้ใช้ ในกรณีที่บัญชีหรือสิทธิเข้าถึงของท่านถูกสกัดกั้นหรือระงับสิ้นลงด้วยประการอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใด สิ่งที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นเป็นการสาธารณะนั้นสาธารณชนยังคงเข้าถึงได้อยู่ (โดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายที่มีผลใช้บังคับ) และท่านอาจเข้าถึงหน้าสาธารณะของเราได้อยู่ เพื่อประโยชน์ในการอ่านเนื้อหาในโครงการที่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้แต่ประการเดียว เว้นแต่เราจะบอกกล่าวแก่ท่านเป็นประการอื่น อย่างไรก็ดี ในพฤติการณ์เช่นว่านั้น ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือการตั้งค่าของท่านได้ อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิในอันที่จะทุเลาหรือยุติบริการเสียเมื่อไรก็ดี ไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่ และไม่ว่าจะได้บอกกล่าวก่อนหรือไม่ก็ตาม อนึ่ง ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ในข้อบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อ 1, 3, 4, 6, 7, 9 ถึง 15 และ 17 นั้น จะคงใช้บังคับได้ต่อไป แม้ภายหลังจากท่านถูกสกัดกั้นจากการใช้งานและการมีส่วนร่วมแล้ว

14. ข้อพิพาทและเขตอำนาจ

ทำสีให้เด่นเพื่อเน้นความสำคัญ

เราปรารถนาว่า จะไม่เกิดความบาดหมางร้ายแรงเกี่ยวเนื่องกับท่าน กระนั้น ในกรณีที่มีข้อพิพาท เราขอให้ท่านหาทางระงับเสียตามวิธีการระงับข้อพิพาทหรือกลไกลซึ่งโครงการหรือภาคโครงการและมูลนิธิวิกิมีเดียได้กำหนดขึ้นไว้ ถ้าท่านหมายใจจะเรียกร้องเอาจากเราตามกฎหมาย ท่านเป็นอันตกลงว่า จะเสนอและระงับข้อเรียกร้องนั้นในศาลระดับรัฐหรือระดับสหรัฐอันตั้งอยู่ในเทศมณฑลซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่เพียงแห่งเดียว ท่านยังตกลงว่า ข้อกำหนดการใช้งานนี้ กับทั้งข้อเรียกร้องใด ๆ ทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเรานั้น ให้นำกฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียกับกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกามาใช้บังคับเท่าที่ใช้ได้ (ทั้งนี้ ไม่หมายความถึงหลักการว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย) อนึ่ง ท่านตกลงว่า อรรถคดีใดก็ดี หรือกระบวนพิจารณาใดก็ดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับเราหรือข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะได้เสนอต่อศาลอันตั้งอยู่ในเทศมณฑลซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีเขตอำนาจเหนือบุคคล กับทั้งตกลงว่า มูลคดีย่อมเกิดในท้องที่ศาลดังว่า

เพื่อเป็นประกันว่า ข้อพิพาททั้งหลายจะได้รับการจัดการโดยพลันทันทีที่เกิดขึ้น ท่านเป็นอันตกลงว่า แม้ข้อกำหนดกฎหมายจะว่าไว้เป็นอื่นก็ตาม ข้อเรียกร้องหรือมูลคดีใด ๆ ซึ่งท่านอาจยกขึ้นอ้างเอาจากหรือเนื่องแต่การใช้บริการของเราหรือข้อกำหนดการใช้งานนี้นั้น ให้อยู่ในอายุความที่ใช้บังคับได้ หรือถ้าอายุความนั้นสั้นกว่า ก็ให้มีกำหนดหนึ่ง (1) ปีนับแต่เวลาที่ท่านอาจทราบถึงข้อเท็จจริงซึ่งเกี่ยวข้องเป็นเหตุแห่งข้อเรียกร้องหรือมูลคดีนั้น ๆ ได้ ถ้าท่านใช้ความระมัดระวังอย่างวิญญูชน (เว้นแต่ขาดอายุความแล้วเป็นการถาวร)

Marketing Company Mediations

As described in section 4 of these Terms of Use, you agree to resolve violations of the Paid Contributions without Disclosure in a Marketing Company Mediation at the Foundation's discretion. Marketing Company Mediations are binding mediations where, at the end of either a half or full day session, any disputed items that remain unresolved will be decided by the mediator in a legally binding decision. They will be conducted in meetings by teleconference or videoconference. If an in-person meeting is required, then the Marketing Company Mediation will take place in San Francisco County, California. The parties will split all fees and expenses related to the mediation/arbitration equally.

You agree, as part of a Marketing Company Mediation, to cooperate with the Foundation, including by timely providing any documentation in your possession relating to your undisclosed paid editing activities including the accounts used, articles affected, and clients who purchased such services.

Marketing Company Mediations are subject to and governed by the Federal Arbitration Act to the extent that the mediator becomes an arbitrator. The prevailing party shall be entitled to recover its attorneys' fees (including all fees necessary to determine the applicability of the Marketing Company Mediation and to enforce the binding result) and all costs relating to the investigation and enforcement of its rights. A party may be deemed "prevailing" even if it is not successful on every claim asserted.

If for some reason the entirety of these Marketing Company Mediation requirements are found to be unenforceable, you agree to resolve any disputes as described in the beginning of this section.

15. การบอกปัดความรับผิด

ทำสีให้เด่นเพื่อเน้นความสำคัญ

ณ มูลนิธิวิกิมีเดีย เรากระทำสุดความสามารถเพื่อเปิดให้ผู้คนจำนวนมากเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร แต่ท่านย่อมเสี่ยงภัยในการซึ่งท่านใช้บริการของเราเอง เราให้บริการเช่นว่าชนิด “เท่าที่เป็นอยู่” และ “เท่าที่มีอยู่” และเราไม่ให้การรับรองอันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับรองโดยปริยายว่าเนื้อหาเป็นคุณทางการค้าพาณิชย์ มีความเหมาะสมแก่ประโยชน์บางประการ และไม่ละเมิดสิทธิ เราไม่รับรองโดยสิ้นเชิงว่า บริการของเราเป็นไปตามที่ท่านต้องการ ปลอดภัย เชื่อถือได้ ต่อเนื่อง ทันสมัย แม่นยำ หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่า ข้อมูลข่าวสารของท่านมีความเชื่อถือได้

เราไม่รับผิดชอบในเนื้อหา ข้อมูล หรือการกระทำของบุคคลภายนอก และท่านเป็นอันปลดเปลื้องเรา กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา จากข้อเรียกร้องและความเสียหายใด ๆ บรรดาที่หยั่งทราบแล้วและที่ยังหาทราบไม่ซึ่งเกิดมีมาแต่หรือเนื่องด้วยข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ท่านมีต่อบุคคลภายนอกนั้นไม่ว่าโดยทางใดก็ตาม คำแนะนำหรือข้อมูลข่าวสารอันใด เป็นวาจาก็ดี หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดี ซึ่งท่านได้มาจากเรา หรือผ่านหรือจากบริการของเรานั้น จะนับเป็นการรับประกันสิ่งใดซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้บริการนี้โดยแจ้งชัดหาได้ไม่

สิ่งใดอันดาวน์โหลดได้หรือได้มาโดยประการอื่นจากการใช้บริการของเรานั้น ท่านย่อมใช้ดุลพินิจและเสี่ยงภัยเอง ส่วนความเสียหายใดอันมีแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือความวินาศของข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดสิ่งใด ๆ เช่นว่านั้น ท่านย่อมรับผิดชอบเอง อนึ่ง ท่านเป็นอันตกลงว่า เราไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในการที่ลบหรือมิได้เก็บไว้หรือส่งไปซึ่งเนื้อหาหรือสิ่งคมนาคมใดอันมีอยู่ในบริการของเรา เราดำรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียววางข้อจำกัดการใช้และการกักเก็บ ไม่ว่า ณ เวลาใด และไม่ว่าจะได้บอกกล่าวก่อนหรือไม่ก็ตาม

ในบางรัฐหรือเขตอำนาจ การบอกปัดความรับผิดประเภทที่มีอยู่ในข้อนี้หากระทำได้ไม่ เพราะฉะนั้น จึงอาจไม่มีผลใช้บังคับแก่ท่านบางส่วนหรือทั้งหมดสุดแล้วแต่กฎหมาย

16. การจำกัดความรับผิด

ทำสีให้เด่นเพื่อเน้นความสำคัญ

มูลนิธิวิกิมีเดียจะไม่รับผิดต่อท่านหรือต่อฝ่ายอื่นใดในค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพ่วง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายตามพฤติการณ์ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายเพื่อความเสียทางทำมาหาได้ ชื่อเสียง ประโยชน์ ข้อมูล หรือความสูญเสียอย่างอื่นทางจิตใจ ไม่ว่าเราจะได้เตือนถึงความเสี่ยงความเสียหายเช่นว่านั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด เราะจะไม่รับผิดเป็นจำนวนรวมเกินกว่าหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐ (1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้ไม่เปิดช่องให้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิด หรือค่าเสียหายพ่วง หรือค่าเสียหายตามพฤติการณ์ การจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นอาจไม่มีผลใช้บังคับต่อท่านก็เป็นได้ กระนั้น ความรับผิดของเราย่อมจำกัดไว้แต่เท่าจำนวนสูงสุดดังบัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับได้

17. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานนี้

ปัจจัยในประชาคมวิกิมีเดียมีความสำคัญต่อความงอกงามและการบำรุงรักษาโครงการฉันใด เราก็เชื่อว่า ปัจจัยในประชาคมมีความสำคัญต่อข้อกำหนดการใช้งานนี้ในอันที่จะสนองผู้ใช้ทั้งหลายของเราได้โดยควร ทั้งมีความสำคัญต่อสัญญาที่เป็นธรรมฉันนั้น อาศัยเหตุดังว่า เราจึงกำหนดให้ประชาคมชอบที่จะติชมข้อกำหนดการใช้งานนี้ กับทั้งการพิจารณาทบทวนข้อกำหนดการใช้งานนี้ในส่วนสาระสำคัญใด ๆ ในอนาคต เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนสิ้นกำหนดการติชม ถ้าการเสนอให้พิจารณาทบทวนในอนาคตนั้นเป็นไปในข้อสาระสำคัญ เราจะกำหนดให้เพิ่มระยะเวลาติชมอีกสามสิบวันหลังจากโฆษณาคำแปลข้อเสนอนั้นในภาษาสามภาษาเป็นอย่างน้อย (ตามที่เราใช้ดุลพินิจเลือกขึ้น) ขอให้ประชาคมมีใจช่วยกันแปลข้อเสนอให้พิจารณาทบทวนนั้นเป็นภาษาอื่น ๆ อีกตามสมควร ส่วนการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุทางกฎหมายหรือทางปกครอง เพื่อแก้ไขถ้อยคำสำนวนอันไม่แม่นยำ หรือการเปลี่ยนแปลงตามคำติชมของประชาคมนั้น เราจะกำหนดให้มีการบอกกล่าวเสียก่อนอย่างน้อยสาม (3) วัน

ด้วยเหตุที่อาจจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานนี้เรื่อย ๆ เราจะมีคำบอกกล่าวการแก้ไขเพิ่มเติมเช่นว่าและให้โอกาสติชมผ่านเว็บไซต์โครงการเรากับผ่านประกาศ ณ WikimediaAnnounce-l อย่างไรก็ดี เราขอให้ท่านอ่านทบทวนข้อกำหนดการใช้งานนี้ฉบับปัจจุบันที่สุดเป็นครั้งคราว (เข้าถึงได้ที่ $2) การที่ท่านคงใช้บริการของเราต่อไปภายหลังข้อกำหนดการใช้งานฉบับใหม่มีผลใช้อย่างเป็นทางการเมื่อพ้นระยะเวลาบอกกล่าวและพิจารณาทบทวนแล้ว ย่อมนับเป็นการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้ในฝ่ายท่านแล้ว ถ้าท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานของเราในเรื่องการคุ้มครองมูลนิธิวิกิมีเดียและผู้ใช้อื่นเช่นท่านนั้น ท่านย่อมมิอาจใช้บริการเราได้

18. ปกิณกบท

ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะได้ก่อให้ท่านกับเรามีความสัมพันธ์ฉันนายจ้างลูกจ้าง ตัวการตัวแทน หุ้นส่วน หรือผู้ร่วมค้าก็หาไม่ ถ้าท่านมิได้ลงลายมือชื่อในข้อตกลงอีกฉบับต่างหากกับเรา ข้อกำหนดการใช้งานนี้ย่อมเป็นข้อตกลงเสมอกันระหว่างท่านกับเรา ในกรณีที่ข้อกำหนดการใช้งานนี้กับข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงลายมือชื่อระหว่างท่านกับเรานั้นขัดกัน ให้ถือตามข้อตกลงที่ลงลายมือชื่อนั้นเป็นสำคัญ

ท่านเป็นอันตกลงให้เรามีคำบอกกล่าวแก่ท่านในเรื่องใด ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน ทั้งนี้ โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์สามัญ หรือลงประกาศในเว็บไซต์โครงการ

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ถ้าเรามิได้ใช้บังคับหรือบังคับใช้ข้อบทใด ๆ แห่งข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะถือว่าเป็นการสละข้อบทนั้นหาได้ไม่

ท่านเป็นอันเข้าใจว่า ในกิจกรรม การสร้างสรรค์ หรือข้อความคิดที่ท่านดำเนินให้แก่เรา ประชาคม หรือโครงการหรือภาคโครงการวิกิมีเดียนั้น ท่านมิได้มุ่งหมายเอาบำเหน็จสินจ้างเลย เว้นแต่เราจะได้ตกลงไว้อย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

แม้ข้อบทใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานนี้จะว่าเป็นอื่นก็ตาม เรา (มูลนิธิวิกิมีเดีย) กับท่าน เป็นอันตกลงกันว่า จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความและข้อกำหนดแห่งสัญญาอนุญาตการใช้งานเสรีใด ๆ บรรดาที่ใช้บังคับได้อยู่ในโครงการหรือภาคโครงการทั้งหลาย ตราบที่สัญญาอนุญาตการใช้งานเสรีฉบับนั้นได้รับอนุญาตตามข้อตกลงการใช้งานนี้

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) แม้ว่าเราหมายใจให้คำแปลข้อกำหนดการใช้งานนี้มีความถูกต้องแม่นยำ แต่ในกรณีที่ต้นฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปลแสดงความหมายขัดแย้งกันเป็นประการใดก็ดี ก็ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

ถ้าปรากฏว่าข้อบทหรือส่วนของข้อบทใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับมิได้ ให้ถือว่า ข้อบทหรือส่วนของข้อบทนั้นแยกขาดจากข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ และให้บังคับใช้เท่าที่จะบังคับใช้ได้มากที่สุด ส่วนบรรดาข้อบทอื่นในข้อกำหนดการใช้นี้ก็ให้ใช้และมีผลใช้บังคับได้โดยบริบูรณ์ต่อไป

ขอบคุณ!

เราซาบซึ้งที่ท่านสละเวลาอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้ กับทั้งมีความชื่นชมยินดียิ่งนักที่ได้ท่านร่วมสร้างสรรค์ในโครงการและใช้บริการเรา ด้วยการสร้างสรรค์ของท่าน ท่านย่อมชื่อว่าช่วยก่อร่างสร้างสิ่งบางสิ่งอันยิ่งใหญ่มิใช่น้อย ใช่แต่เป็นการประมวลโครงการแหล่งอ้างอิงอันมีการแก้ไขโดยพิสดารเอาไว้เป็นสำคัญ อันช่วยอำนวยการศึกษาและข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้คนนับล้านที่หาไม่แล้วอาจมิสามารถเข้าถึงสิ่งทั้งนั้นได้เลย แต่ยังเป็นประชาคมอันรุ่งเรืองแห่งมิตรสหายผู้มีน้ำจิตน้ำใจเสมือนกันในอันที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายซึ่งเป็นอริยะโดยแท้


ข้อกำหนดใช้งานนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ข้อกำหนดฉบับเก่า:


โปรดทราบว่าในกรณีที่เนื้อหานี้มีความแตกต่างในความหมายหรือการตีความระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและการแปล ให้ถือต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ